ZnačkaTm
Latinský názevThulium
Protonové číslo69
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost168,93421
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
2, 3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f13 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
9,318
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1545
Teplota varu [°C]
1947
Atomový poloměr [pm]
222
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
16,8
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,16
Rok objevu
1879
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
520
Tvrdost podle Brinella [MPa]
471
Modul pružnosti v tahu [GPa]
74
Elektrická vodivost [S m-1]
1,4 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
31
1. ionizační potenciál [eV]
6,1843
2. ionizační potenciál [eV]
12,054
3. ionizační potenciál [eV]
26,367
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
17