ZnačkaTh
Latinský názevThorium
Protonové číslo90
Perioda7
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost232,0381
SkupinaIV.B
Paulingova elektronegativita
1,3
Oxidační čísla
4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f0 6d2 7s2
Hustota [g/cm3]
11,72
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1750
Teplota varu [°C]
4500
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
54
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,113
Rok objevu
1828
Tvrdost [Mohsova stupnice]
3
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
350
Tvrdost podle Brinella [MPa]
400
Modul pružnosti v tahu [GPa]
79
Elektrická vodivost [S m-1]
6,7 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
31
1. ionizační potenciál [eV]
6,08
2. ionizační potenciál [eV]
11,504
3. ionizační potenciál [eV]
20,003
Počet stabilních izotopů
0
Počet nestabilních izotopů
12