ZnačkaTl
Latinský názevThallium
Protonové číslo81
Perioda6
DruhKovy
Relativní atomová hmotnost204,3833
SkupinaIII.A
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidační čísla
1, 3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p1
Hustota [g/cm3]
11,85
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
303,5
Teplota varu [°C]
1457
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
46,1
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,129
Rok objevu
1861
Tvrdost [Mohsova stupnice]
1,2
Modul pružnosti v tahu [GPa]
8
Elektrická vodivost [S m-1]
5,6 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
2,8
1. ionizační potenciál [eV]
6,1083
2. ionizační potenciál [eV]
20,428
3. ionizační potenciál [eV]
29,829
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
26