ZnačkaTb
Latinský názevTerbium
Protonové číslo65
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost158,92534
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
3, 4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f9 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
8,253
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1360
Teplota varu [°C]
3123
Atomový poloměr [pm]
225
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
11,1
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,18
Rok objevu
1843
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
863
Tvrdost podle Brinella [MPa]
677
Modul pružnosti v tahu [GPa]
56
Elektrická vodivost [S m-1]
8,3 · 105
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
22
1. ionizační potenciál [eV]
5,8639
2. ionizační potenciál [eV]
11,525
3. ionizační potenciál [eV]
21,91
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
23