ZnačkaTe
Latinský názevTellurium
Protonové číslo52
Perioda5
DruhPolokovy
Relativní atomová hmotnost127,60
SkupinaVI.A
Paulingova elektronegativita
2,1
Oxidační čísla
-2, 2, 4, 6
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4
Hustota [g/cm3]
6,25
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
449,5
Teplota varu [°C]
1100
Atomový poloměr [pm]
123
Kovalentní poloměr [pm]
135
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
2,35
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,202
Rok objevu
1782
Tvrdost [Mohsova stupnice]
2,3
Tvrdost podle Brinella [MPa]
180
Modul pružnosti v tahu [GPa]
43
Elektrická vodivost [S m-1]
1 · 104
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
16
1. ionizační potenciál [eV]
9,0096
2. ionizační potenciál [eV]
18,6
3. ionizační potenciál [eV]
27,96
Počet stabilních izotopů
8
Počet nestabilních izotopů
22