ZnačkaTc
Latinský názevTecnetium
Protonové číslo43
Perioda5
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost98,9063
SkupinaVII.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidační čísla
2, 4, 7
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s2
Hustota [g/cm3]
11,56
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
2150
Teplota varu [°C]
4880
Atomový poloměr [pm]
183
Kovalentní poloměr [pm]
156
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
50,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,24
Rok objevu
1937
Elektrická vodivost [S m-1]
5 · 106
1. ionizační potenciál [eV]
7,28
2. ionizační potenciál [eV]
15,26
3. ionizační potenciál [eV]
29,54
Počet stabilních izotopů
0
Počet nestabilních izotopů
22