ZnačkaTa
Latinský názevTantalum
Protonové číslo73
Perioda6
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost180,9479
SkupinaV.B
Paulingova elektronegativita
1,5
Oxidační čísla
5
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d3 6s2
Hustota [g/cm3]
16,654
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
2996
Teplota varu [°C]
5660
Atomový poloměr [pm]
200
Kovalentní poloměr [pm]
138
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
57,5
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,14
Rok objevu
1802
Tvrdost [Mohsova stupnice]
6,5
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
873
Tvrdost podle Brinella [MPa]
800
Modul pružnosti v tahu [GPa]
186
Elektrická vodivost [S m-1]
8,1 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
69
1. ionizační potenciál [eV]
7,89
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
18