ZnačkaSr
Latinský názevStrontium
Protonové číslo38
Perioda5
DruhKovy alkalických zemin
Relativní atomová hmotnost87,62
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
1,0
Oxidační čísla
2
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2
Hustota [g/cm3]
2,6
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
769
Teplota varu [°C]
1384
Atomový poloměr [pm]
219
Kovalentní poloměr [pm]
182
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
35,3
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,3
Rok objevu
1790
Tvrdost [Mohsova stupnice]
1,8
Elektrická vodivost [S m-1]
2 · 106
1. ionizační potenciál [eV]
5,6948
2. ionizační potenciál [eV]
11,03
3. ionizační potenciál [eV]
43,6
Počet stabilních izotopů
4
Počet nestabilních izotopů
13