ZnačkaAg
Latinský názevArgentum
Protonové číslo47
Perioda5
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost107,8682
SkupinaI.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidační čísla
1, 2, 3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1
Hustota [g/cm3]
10,49
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
961,93
Teplota varu [°C]
2212
Atomový poloměr [pm]
165
Kovalentní poloměr [pm]
153
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
429
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,232
Rok objevu
Starověk
Tvrdost [Mohsova stupnice]
2,7
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
251
Tvrdost podle Brinella [MPa]
24,5
Modul pružnosti v tahu [GPa]
83
Elektrická vodivost [S m-1]
6,3 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,0152
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
30
1. ionizační potenciál [eV]
7,5762
2. ionizační potenciál [eV]
21,49
3. ionizační potenciál [eV]
34,83
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
25