ZnačkaNa
Latinský názevNatrium
Protonové číslo11
Perioda3
DruhAlkalické kovy
Relativní atomová hmotnost22,98768
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
0,9
Oxidační čísla
1
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s1
Hustota [g/cm3]
0,9725
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
98,81
Teplota varu [°C]
882,9
Kritická teplota [°C]
2300
Kritický tlak [MPa]
35
Atomový poloměr [pm]
190
Kovalentní poloměr [pm]
154
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
141
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,23
Rok objevu
1807
Tvrdost [Mohsova stupnice]
0,4
Tvrdost podle Brinella [MPa]
0,69
Modul pružnosti v tahu [GPa]
10
Elektrická vodivost [S m-1]
2,01 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
3,3
1. ionizační potenciál [eV]
5,1391
2. ionizační potenciál [eV]
47,286
3. ionizační potenciál [eV]
71,641
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
6