ZnačkaSc
Latinský názevScandium
Protonové číslo21
Perioda4
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost44,955910
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,3
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Hustota [g/cm3]
2,989
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1541
Teplota varu [°C]
2750
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
15,8
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,568
Rok objevu
1876
Tvrdost podle Brinella [MPa]
750
Modul pružnosti v tahu [GPa]
74
Elektrická vodivost [S m-1]
1,8 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
29
1. ionizační potenciál [eV]
6,5614
2. ionizační potenciál [eV]
12,8
3. ionizační potenciál [eV]
24,76
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
14