ZnačkaS
Latinský názevSulphur
Protonové číslo16
Perioda3
DruhNekovy
Relativní atomová hmotnost32,066
SkupinaVI.A
Paulingova elektronegativita
2,5
Oxidační čísla
-2, 2, 4, 6
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Hustota [g/cm3]
2,07
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
112,8
Teplota varu [°C]
444,674
Kritická teplota [°C]
1040
Kritický tlak [MPa]
20,7
Atomový poloměr [pm]
88
Kovalentní poloměr [pm]
102
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,269
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,71
Tvrdost [Mohsova stupnice]
2,0
Elektrická vodivost [S m-1]
5 · 10-14
1. ionizační potenciál [eV]
10,36
2. ionizační potenciál [eV]
23,33
3. ionizační potenciál [eV]
34,83
Počet stabilních izotopů
4
Počet nestabilních izotopů
6