ZnačkaSe
Latinský názevSelenium
Protonové číslo34
Perioda4
DruhNekovy
Relativní atomová hmotnost78,96
SkupinaVI.A
Paulingova elektronegativita
2,4
Oxidační čísla
-2, 2, 4, 6
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4
Hustota [g/cm3]
4,80
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
217
Teplota varu [°C]
685
Kritická teplota [°C]
1493
Kritický tlak [MPa]
27,2
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
2,04
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,32
Rok objevu
1817
Tvrdost [Mohsova stupnice]
2,0
Tvrdost podle Brinella [MPa]
736
Modul pružnosti v tahu [GPa]
10
Elektrická vodivost [S m-1]
8 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
3,7
1. ionizační potenciál [eV]
9,7524
2. ionizační potenciál [eV]
21,19
3. ionizační potenciál [eV]
30,82
Počet stabilních izotopů
6
Počet nestabilních izotopů
14