ZnačkaSm
Latinský názevSamarium
Protonové číslo62
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost150,36
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
2, 3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f6 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
7,54
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1077
Teplota varu [°C]
1791
Atomový poloměr [pm]
238
Kovalentní poloměr [pm]
162
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
13,3
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,197
Rok objevu
1879
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
412
Tvrdost podle Brinella [MPa]
441
Modul pružnosti v tahu [GPa]
50
Elektrická vodivost [S m-1]
1,1 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
20
1. ionizační potenciál [eV]
5,6437
2. ionizační potenciál [eV]
11,069
3. ionizační potenciál [eV]
23,423
Počet stabilních izotopů
7
Počet nestabilních izotopů
13