ZnačkaRu
Latinský názevRuthenium
Protonové číslo44
Perioda5
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost101,07
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
2,2
Oxidační čísla
2, 3, 4, 6, 8
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7 5s1
Hustota [g/cm3]
12,41
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
2300
Teplota varu [°C]
4000
Atomový poloměr [pm]
178
Kovalentní poloměr [pm]
126
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
117
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,238
Rok objevu
1843
Tvrdost [Mohsova stupnice]
6,5
Tvrdost podle Brinella [MPa]
2160
Modul pružnosti v tahu [GPa]
447
Elektrická vodivost [S m-1]
1,4 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
173
1. ionizační potenciál [eV]
7,3605
2. ionizační potenciál [eV]
16,76
3. ionizační potenciál [eV]
28,47
Počet stabilních izotopů
7
Počet nestabilních izotopů
9