ZnačkaRb
Latinský názevRubidium
Protonové číslo37
Perioda5
DruhAlkalické kovy
Relativní atomová hmotnost85,4678
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
0,8
Oxidační čísla
1
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1
Hustota [g/cm3]
1,532
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
38,89
Teplota varu [°C]
688
Kritická teplota [°C]
1820
Kritický tlak [MPa]
16
Atomový poloměr [pm]
265
Kovalentní poloměr [pm]
211
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
58,2
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,363
Rok objevu
1861
Tvrdost [Mohsova stupnice]
0,3
Tvrdost podle Brinella [MPa]
0,216
Modul pružnosti v tahu [GPa]
2,4
Elektrická vodivost [S m-1]
4,78 · 107
1. ionizační potenciál [eV]
4,1771
2. ionizační potenciál [eV]
27,28
3. ionizační potenciál [eV]
40,0
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
19