ZnačkaHg
Latinský názevHydrargyrum
Protonové číslo80
Perioda6
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost200,59
SkupinaII.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidační čísla
1, 2
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2
Hustota [g/cm3]
13,546
Skupenství
Kapalné
Teplota tání [°C]
-38,862
Teplota varu [°C]
356,66
Kritická teplota [°C]
1477
Kritický tlak [MPa]
172
Atomový poloměr [pm]
171
Kovalentní poloměr [pm]
149
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
8,34
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,140
Rok objevu
Starověk
Tvrdost [Mohsova stupnice]
1,5
Elektrická vodivost [S m-1]
1 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,959
1. ionizační potenciál [eV]
10,4375
2. ionizační potenciál [eV]
18,759
3. ionizační potenciál [eV]
34,202
Počet stabilních izotopů
7
Počet nestabilních izotopů
19