ZnačkaRg
Latinský názevRoentgenium
Protonové číslo111
Perioda7
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost281
SkupinaI.B
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
5f14 6d9 7s2
Skupenství
Tuhé
Rok objevu
1994
Počet stabilních izotopů
0
Počet nestabilních izotopů
5