ZnačkaRh
Latinský názevRhodium
Protonové číslo45
Perioda5
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost102,90550
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
2,2
Oxidační čísla
2, 3, 4, 5
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1
Hustota [g/cm3]
12,45
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1963
Teplota varu [°C]
3800
Atomový poloměr [pm]
173
Kovalentní poloměr [pm]
135
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
150
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,242
Rok objevu
1803
Tvrdost [Mohsova stupnice]
6,0
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
1246
Tvrdost podle Brinella [MPa]
1100
Modul pružnosti v tahu [GPa]
275
Elektrická vodivost [S m-1]
2,3 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
150
1. ionizační potenciál [eV]
7,4589
2. ionizační potenciál [eV]
18,08
3. ionizační potenciál [eV]
31,06
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
19