ZnačkaRe
Latinský názevRhenium
Protonové číslo75
Perioda6
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost186,207
SkupinaVII.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidační čísla
2, 3, 4, 6, 7
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d5 6s2
Hustota [g/cm3]
21,03
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
3180
Teplota varu [°C]
5630
Atomový poloměr [pm]
188
Kovalentní poloměr [pm]
159
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
47,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,137
Rok objevu
1925
Tvrdost [Mohsova stupnice]
7,0
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
2450
Tvrdost podle Brinella [MPa]
1320
Modul pružnosti v tahu [GPa]
463
Elektrická vodivost [S m-1]
5,6 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
178
1. ionizační potenciál [eV]
7,88
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
20