ZnačkaRn
Latinský názevRadon
Protonové číslo86
Perioda6
DruhVzácné plyny
Relativní atomová hmotnost222,0176
SkupinaVIII.A
Oxidační čísla
2
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Hustota [g/cm3]
0,00919
Skupenství
Plynné
Teplota tání [°C]
-71
Teplota varu [°C]
-61,8
Kritická teplota [°C]
104
Kritický tlak [MPa]
6,28
Atomový poloměr [pm]
120
Kovalentní poloměr [pm]
145
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,00364
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,094
Rok objevu
1900
1. ionizační potenciál [eV]
10,7485
Počet stabilních izotopů
0
Počet nestabilních izotopů
20