ZnačkaRa
Latinský názevRadium
Protonové číslo88
Perioda7
DruhKovy alkalických zemin
Relativní atomová hmotnost226,0254
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
0,9
Oxidační čísla
2
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s2
Hustota [g/cm3]
5,5
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
700
Teplota varu [°C]
1140
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
18,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,094
Rok objevu
1898
Elektrická vodivost [S m-1]
106
1. ionizační potenciál [eV]
5,2789
2. ionizační potenciál [eV]
10,148
Počet stabilních izotopů
0
Počet nestabilních izotopů
16