ZnačkaPm
Latinský názevPromethium
Protonové číslo61
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost146,9151
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f5 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
7,23
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1168
Teplota varu [°C]
2460
Atomový poloměr [pm]
205
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
17,9
Rok objevu
1945
Modul pružnosti v tahu [GPa]
46
Elektrická vodivost [S m-1]
1,3 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
18
1. ionizační potenciál [eV]
5,55
2. ionizační potenciál [eV]
10,903
3. ionizační potenciál [eV]
22,283
Počet stabilních izotopů
0
Počet nestabilních izotopů
14