ZnačkaPr
Latinský názevPraseodymium
Protonové číslo59
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost140,90765
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
3, 4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f3 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
6,773
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
931
Teplota varu [°C]
3212
Atomový poloměr [pm]
247
Kovalentní poloměr [pm]
164
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
12,5
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,193
Rok objevu
1885
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
400
Tvrdost podle Brinella [MPa]
481
Modul pružnosti v tahu [GPa]
37
Elektrická vodivost [S m-1]
1,4 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
15
1. ionizační potenciál [eV]
5,464
2. ionizační potenciál [eV]
10,551
3. ionizační potenciál [eV]
21,62
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
14