ZnačkaPu
Latinský názevPlutonium
Protonové číslo94
Perioda7
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost244,0642
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,3
Oxidační čísla
3, 4, 5, 6
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f6 6d0 7s2
Hustota [g/cm3]
19,86
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
641
Teplota varu [°C]
3232
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
6,74
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,13
Rok objevu
1940
Modul pružnosti v tahu [GPa]
96
Elektrická vodivost [S m-1]
6,7 · 105
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
43
1. ionizační potenciál [eV]
6,06
Počet stabilních izotopů
0
Počet nestabilních izotopů
16