ZnačkaPt
Latinský názevPlatinium
Protonové číslo78
Perioda6
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost195,08
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
2,2
Oxidační čísla
2, 4, 6
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d9 6s1
Hustota [g/cm3]
21,45
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1772
Teplota varu [°C]
3827
Atomový poloměr [pm]
177
Kovalentní poloměr [pm]
128
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
71,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,13
Rok objevu
1735
Tvrdost [Mohsova stupnice]
4,3
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
549
Tvrdost podle Brinella [MPa]
392
Modul pružnosti v tahu [GPa]
168
Elektrická vodivost [S m-1]
9,4 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
61
1. ionizační potenciál [eV]
9,0
2. ionizační potenciál [eV]
18,563
Počet stabilních izotopů
6
Počet nestabilních izotopů
28