ZnačkaPd
Latinský názevPalladium
Protonové číslo46
Perioda5
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost106,42
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
2,2
Oxidační čísla
2, 4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s0
Hustota [g/cm3]
12,02
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1554
Teplota varu [°C]
3980
Atomový poloměr [pm]
169
Kovalentní poloměr [pm]
131
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
71,8
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,244
Rok objevu
1803
Tvrdost [Mohsova stupnice]
4,8
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
461
Tvrdost podle Brinella [MPa]
37,3
Modul pružnosti v tahu [GPa]
121
Elektrická vodivost [S m-1]
107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
44
1. ionizační potenciál [eV]
8,3369
2. ionizační potenciál [eV]
19,63
3. ionizační potenciál [eV]
32,93
Počet stabilních izotopů
6
Počet nestabilních izotopů
15