ZnačkaOs
Latinský názevOsmium
Protonové číslo76
Perioda6
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost190,2
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
2,2
Oxidační čísla
2, 3, 4, 6, 8
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d6 6s2
Hustota [g/cm3]
22,6
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
3045
Teplota varu [°C]
5000
Atomový poloměr [pm]
185
Kovalentní poloměr [pm]
128
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
87,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,13
Rok objevu
1803
Tvrdost [Mohsova stupnice]
8,0
Tvrdost podle Brinella [MPa]
3920
Elektrická vodivost [S m-1]
1,23 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
222
1. ionizační potenciál [eV]
8,7
Počet stabilních izotopů
7
Počet nestabilních izotopů
12