ZnačkaPb
Latinský názevPlumbum
Protonové číslo82
Perioda6
DruhKovy
Relativní atomová hmotnost207,2
SkupinaIV.A
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidační čísla
2, 4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Hustota [g/cm3]
11,35
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
323,50
Teplota varu [°C]
1740
Atomový poloměr [pm]
154
Kovalentní poloměr [pm]
147
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
35,3
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,129
Rok objevu
Starověk
Tvrdost [Mohsova stupnice]
1,5
Tvrdost podle Brinella [MPa]
38,3
Modul pružnosti v tahu [GPa]
16
Elektrická vodivost [S m-1]
4,8 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,206
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
5,6
1. ionizační potenciál [eV]
7,4167
2. ionizační potenciál [eV]
15,028
3. ionizační potenciál [eV]
31,943
Počet stabilních izotopů
4
Počet nestabilních izotopů
24