ZnačkaNb
Latinský názevNiobium
Protonové číslo41
Perioda5
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost92,90638
SkupinaV.B
Paulingova elektronegativita
1,6
Oxidační čísla
3, 5
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 5s1
Hustota [g/cm3]
8,57
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
2468
Teplota varu [°C]
4742
Atomový poloměr [pm]
198
Kovalentní poloměr [pm]
137
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
53,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,265
Rok objevu
1801
Tvrdost [Mohsova stupnice]
6,0
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
1320
Tvrdost podle Brinella [MPa]
736
Modul pružnosti v tahu [GPa]
105
Elektrická vodivost [S m-1]
6,7 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
38
1. ionizační potenciál [eV]
6,7589
2. ionizační potenciál [eV]
14,32
3. ionizační potenciál [eV]
25,04
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
21