ZnačkaNi
Latinský názevNiccolum
Protonové číslo28
Perioda4
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost58,69
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidační čísla
2, 3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2
Hustota [g/cm3]
8,908
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1455
Teplota varu [°C]
2732
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
90,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,444
Rok objevu
1751
Tvrdost [Mohsova stupnice]
4,0
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
638
Tvrdost podle Brinella [MPa]
700
Modul pružnosti v tahu [GPa]
200
Elektrická vodivost [S m-1]
1,4 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
76
1. ionizační potenciál [eV]
7,6398
2. ionizační potenciál [eV]
18,168
3. ionizační potenciál [eV]
35,17
Počet stabilních izotopů
5
Počet nestabilních izotopů
7