ZnačkaNp
Latinský názevNeptunium
Protonové číslo93
Perioda7
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost237,0482
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,3
Oxidační čísla
3, 4, 5, 6, 7
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f4 6d1 7s2
Hustota [g/cm3]
20,25
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
640
Teplota varu [°C]
3900
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
6,3
Rok objevu
1940
Elektrická vodivost [S m-1]
8,3 · 105
1. ionizační potenciál [eV]
6,2657
Počet stabilních izotopů
0
Počet nestabilních izotopů
15