ZnačkaNe
Latinský názevNeon
Protonové číslo10
Perioda2
DruhVzácné plyny
Relativní atomová hmotnost20,1797
SkupinaVIII.A
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6
Hustota [g/cm3]
0,0008999
Skupenství
Plynné
Teplota tání [°C]
-248,67
Teplota varu [°C]
-246,048
Kritická teplota [°C]
-228,75
Kritický tlak [MPa]
2,76
Atomový poloměr [pm]
38
Kovalentní poloměr [pm]
69
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,0493
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,03
Rok objevu
1898
1. ionizační potenciál [eV]
21,5645
2. ionizační potenciál [eV]
40,962
3. ionizační potenciál [eV]
63,45
Počet stabilních izotopů
3
Počet nestabilních izotopů
5