ZnačkaNd
Latinský názevNeodymium
Protonové číslo60
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost144,24
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f4 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
7,003
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1021
Teplota varu [°C]
3068
Atomový poloměr [pm]
206
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
16,5
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,19
Rok objevu
1885
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
343
Tvrdost podle Brinella [MPa]
265
Modul pružnosti v tahu [GPa]
41
Elektrická vodivost [S m-1]
1,6 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
16
1. ionizační potenciál [eV]
5,525
2. ionizační potenciál [eV]
10,727
3. ionizační potenciál [eV]
22,076
Počet stabilních izotopů
7
Počet nestabilních izotopů
10