ZnačkaMo
Latinský názevMolybdaneum
Protonové číslo42
Perioda5
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost95,94
SkupinaVI.B
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidační čísla
2, 3, 4, 5, 6
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1
Hustota [g/cm3]
10,22
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
2617
Teplota varu [°C]
4650
Atomový poloměr [pm]
190
Kovalentní poloměr [pm]
145
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
138
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,25
Rok objevu
1785
Tvrdost [Mohsova stupnice]
5,5
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
1530
Tvrdost podle Brinella [MPa]
1500
Modul pružnosti v tahu [GPa]
329
Elektrická vodivost [S m-1]
1,73 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
20
1. ionizační potenciál [eV]
7,0924
2. ionizační potenciál [eV]
16,461
3. ionizační potenciál [eV]
27,16
Počet stabilních izotopů
7
Počet nestabilních izotopů
13