ZnačkaCu
Latinský názevCuprum
Protonové číslo29
Perioda4
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost63,546
SkupinaI.B
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidační čísla
1, 2, 3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1
Hustota [g/cm3]
8,96
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1084,5
Teplota varu [°C]
2567
Atomový poloměr [pm]
145
Kovalentní poloměr [pm]
138
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
401
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,385
Rok objevu
Starověk
Tvrdost [Mohsova stupnice]
3,0
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
369
Tvrdost podle Brinella [MPa]
874
Modul pružnosti v tahu [GPa]
130
Elektrická vodivost [S m-1]
6,07 · 107
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,0169
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
48
1. ionizační potenciál [eV]
7,7264
2. ionizační potenciál [eV]
20,292
3. ionizační potenciál [eV]
36,83
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
9