ZnačkaMn
Latinský názevManganum
Protonové číslo25
Perioda4
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost54,93805
SkupinaVII.B
Paulingova elektronegativita
1,5
Oxidační čísla
2, 3, 4, 6, 7
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Hustota [g/cm3]
7,44
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1244
Teplota varu [°C]
2100
Atomový poloměr [pm]
161
Kovalentní poloměr [pm]
139
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
7,82
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,48
Rok objevu
1774
Tvrdost [Mohsova stupnice]
5,0
Tvrdost podle Brinella [MPa]
196
Modul pružnosti v tahu [GPa]
198
Elektrická vodivost [S m-1]
6,2 · 105
1. ionizační potenciál [eV]
7,434
2. ionizační potenciál [eV]
15,64
3. ionizační potenciál [eV]
33,667
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
10