ZnačkaLu
Latinský názevLutecium
Protonové číslo71
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost174,967
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d1 6s2
Hustota [g/cm3]
9,842
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1663
Teplota varu [°C]
3395
Atomový poloměr [pm]
217
Kovalentní poloměr [pm]
160
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
16,4
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,15
Rok objevu
1907
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
1160
Tvrdost podle Brinella [MPa]
893
Modul pružnosti v tahu [GPa]
69
Elektrická vodivost [S m-1]
1,8 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
27
1. ionizační potenciál [eV]
5,4259
2. ionizační potenciál [eV]
13,888
3. ionizační potenciál [eV]
20,957
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
21