ZnačkaLi
Latinský názevLithium
Protonové číslo3
Perioda2
DruhAlkalické kovy
Relativní atomová hmotnost6,941
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
1,0
Oxidační čísla
1
Elektronová konfigurace
1s2 2s1
Hustota [g/cm3]
0,534
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
180,54
Teplota varu [°C]
1347
Kritická teplota [°C]
2950
Kritický tlak [MPa]
67
Atomový poloměr [pm]
167
Kovalentní poloměr [pm]
134
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
84,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
3,582
Rok objevu
1870
Tvrdost [Mohsova stupnice]
0,6
Modul pružnosti v tahu [GPa]
4,9
Elektrická vodivost [S m-1]
1,17 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
4,2
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
2