ZnačkaLa
Latinský názevLanthanium
Protonové číslo57
Perioda6
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost138,9055
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,1
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 6s2
Hustota [g/cm3]
6,166
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
921
Teplota varu [°C]
3457
Kovalentní poloměr [pm]
169
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
13,5
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,19
Rok objevu
1839
Tvrdost [Mohsova stupnice]
2,5
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
491
Tvrdost podle Brinella [MPa]
363
Modul pružnosti v tahu [GPa]
37
Elektrická vodivost [S m-1]
1,9 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
14
1. ionizační potenciál [eV]
5,577
2. ionizační potenciál [eV]
11,059
3. ionizační potenciál [eV]
19,174
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
16