ZnačkaO
Latinský názevOxygenium
Protonové číslo8
Perioda2
DruhNekovy
Relativní atomová hmotnost15,9994
SkupinaVI.A
Paulingova elektronegativita
3,5
Oxidační čísla
-2, -1, 2
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p4
Hustota [g/cm3]
0,001429
Skupenství
Plynné
Teplota tání [°C]
-218,79
Teplota varu [°C]
-182,962
Kritická teplota [°C]
-118,56
Kritický tlak [MPa]
5,043
Atomový poloměr [pm]
48
Kovalentní poloměr [pm]
73
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,2674
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,92
Rok objevu
1774
1. ionizační potenciál [eV]
13,6181
2. ionizační potenciál [eV]
35,117
3. ionizační potenciál [eV]
54,934
Počet stabilních izotopů
3
Počet nestabilních izotopů
5