ZnačkaKr
Latinský názevKrypton
Protonové číslo36
Perioda4
DruhVzácné plyny
Relativní atomová hmotnost83,8
SkupinaVIII.A
Oxidační čísla
2, 4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6
Hustota [g/cm3]
0,0037493
Skupenství
Plynné
Teplota tání [°C]
-157,10
Teplota varu [°C]
-152,30
Kritická teplota [°C]
-63,74
Kritický tlak [MPa]
5,5
Atomový poloměr [pm]
88
Kovalentní poloměr [pm]
110
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,00949
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,248
Rok objevu
1898
1. ionizační potenciál [eV]
13,9996
2. ionizační potenciál [eV]
24,359
3. ionizační potenciál [eV]
36,95
Počet stabilních izotopů
6
Počet nestabilních izotopů
17