ZnačkaSi
Latinský názevSilicium
Protonové číslo14
Perioda3
DruhPolokovy
Relativní atomová hmotnost28,0855
SkupinaIV.A
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidační čísla
-4, 4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Hustota [g/cm3]
2,332
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1410
Teplota varu [°C]
2355
Atomový poloměr [pm]
111
Kovalentní poloměr [pm]
111
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
148
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,70
Rok objevu
1824
Tvrdost [Mohsova stupnice]
7,0
Modul pružnosti v tahu [GPa]
47
Elektrická vodivost [S m-1]
4 · 102
1. ionizační potenciál [eV]
8,1517
2. ionizační potenciál [eV]
16,345
3. ionizační potenciál [eV]
33,492
Počet stabilních izotopů
3
Počet nestabilních izotopů
5