ZnačkaCo
Latinský názevCobaltum
Protonové číslo27
Perioda4
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost58,93320
SkupinaVIII.B
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidační čísla
2, 3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2
Hustota [g/cm3]
8,9
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1494
Teplota varu [°C]
2900
Atomový poloměr [pm]
152
Kovalentní poloměr [pm]
126
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
100
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,421
Rok objevu
1735
Tvrdost [Mohsova stupnice]
5,5
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
1043
Tvrdost podle Brinella [MPa]
700
Modul pružnosti v tahu [GPa]
209
Elektrická vodivost [S m-1]
1,7 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
75
1. ionizační potenciál [eV]
7,881
2. ionizační potenciál [eV]
17,06
3. ionizační potenciál [eV]
33,5
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
13