ZnačkaCd
Latinský názevCadmium
Protonové číslo48
Perioda5
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost112,411
SkupinaII.B
Paulingova elektronegativita
1,7
Oxidační čísla
2
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2
Hustota [g/cm3]
8,65
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
321,108
Teplota varu [°C]
765
Atomový poloměr [pm]
161
Kovalentní poloměr [pm]
148
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
96,8
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,233
Rok objevu
1817
Tvrdost [Mohsova stupnice]
2,0
Tvrdost podle Brinella [MPa]
203
Modul pružnosti v tahu [GPa]
50
Elektrická vodivost [S m-1]
4,4 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
19
1. ionizační potenciál [eV]
8,9937
2. ionizační potenciál [eV]
16,908
3. ionizační potenciál [eV]
37,48
Počet stabilních izotopů
5
Počet nestabilních izotopů
14