ZnačkaI
Latinský názevIodium
Protonové číslo53
Perioda5
DruhHalogeny
Relativní atomová hmotnost126,90447
SkupinaVII.A
Paulingova elektronegativita
2,5
Oxidační čísla
-1, 1, 3, 5, 7
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5
Hustota [g/cm3]
4,93
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
113,5
Teplota varu [°C]
184,35
Kritická teplota [°C]
546
Kritický tlak [MPa]
11,7
Atomový poloměr [pm]
115
Kovalentní poloměr [pm]
133
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,449
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,145
Rok objevu
1811
Elektrická vodivost [S m-1]
1 · 10-7
1. ionizační potenciál [eV]
10,4513
2. ionizační potenciál [eV]
19,131
3. ionizační potenciál [eV]
33,0
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
23