ZnačkaIn
Latinský názevIndium
Protonové číslo49
Perioda5
DruhKovy
Relativní atomová hmotnost114,82
SkupinaIII.A
Paulingova elektronegativita
1,7
Oxidační čísla
1, 3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1
Hustota [g/cm3]
7,31
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
156,63
Teplota varu [°C]
2080
Atomový poloměr [pm]
156
Kovalentní poloměr [pm]
144
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
81,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,233
Rok objevu
1863
Tvrdost [Mohsova stupnice]
1,2
Modul pružnosti v tahu [GPa]
11
Elektrická vodivost [S m-1]
3,4 · 106
1. ionizační potenciál [eV]
5,7864
2. ionizační potenciál [eV]
18,869
3. ionizační potenciál [eV]
28,03
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
32