ZnačkaMg
Latinský názevMagnesium
Protonové číslo12
Perioda3
DruhKovy alkalických zemin
Relativní atomová hmotnost24,3050
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
2
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2
Hustota [g/cm3]
1,735
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
648,8
Teplota varu [°C]
1090
Atomový poloměr [pm]
145
Kovalentní poloměr [pm]
130
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
156
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,02
Rok objevu
1808
Tvrdost [Mohsova stupnice]
2,25
Tvrdost podle Brinella [MPa]
260
Modul pružnosti v tahu [GPa]
45
Elektrická vodivost [S m-1]
2,24 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
17
1. ionizační potenciál [eV]
7,6462
2. ionizační potenciál [eV]
15,035
3. ionizační potenciál [eV]
80,143
Počet stabilních izotopů
3
Počet nestabilních izotopů
5