ZnačkaHo
Latinský názevHolmium
Protonové číslo67
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost164,93032
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f11 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
8,8
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1474
Teplota varu [°C]
2695
Atomový poloměr [pm]
175
Kovalentní poloměr [pm]
192
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
16,2
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,165
Rok objevu
1879
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
481
Tvrdost podle Brinella [MPa]
746
Modul pružnosti v tahu [GPa]
65
Elektrická vodivost [S m-1]
1,1 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
26
1. ionizační potenciál [eV]
6,0216
2. ionizační potenciál [eV]
11,805
3. ionizační potenciál [eV]
22,843
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
28