ZnačkaAl
Latinský názevAluminium
Protonové číslo13
Perioda3
DruhKovy
Relativní atomová hmotnost26,981539
SkupinaIII.A
Paulingova elektronegativita
1,5
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Hustota [g/cm3]
2,6989
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
660,37
Teplota varu [°C]
2467
Atomový poloměr [pm]
118
Kovalentní poloměr [pm]
118
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
237
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,9
Rok objevu
1825
Tvrdost [Mohsova stupnice]
2,9
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
167
Tvrdost podle Brinella [MPa]
245
Modul pružnosti v tahu [GPa]
70
Elektrická vodivost [S m-1]
37,7 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,0267
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
26
1. ionizační potenciál [eV]
5,9858
2. ionizační potenciál [eV]
18,828
3. ionizační potenciál [eV]
28,447
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
7